kose-profili

SEVİYE DERZ ARTISI

SEVİYE DERZ ARTISI 

Bu ürünümüz seramik düzenleme takozu ve seviye düzenleme klipsi olarak iki bileşenden oluşur. Seramikler döşenirken istenen derz aralığı uygun klips kullanılarak sağlanır. Takoz ile sıkıştırıldığında iki seramik arasındaki kot farkı ortadan kalkan ve seramiklerin arasında bir yükseklik farkı kalmaz. Uygulaması daha kolaydır, hataya izin vermez. 1mm, 1,5mm, 2mm, 2.5mm, ve 3mm olmak üzere çeşitli ölçülerde üretimi yapılır.

TILE SPACER
Tile leveling system consisting of a wedge and a short clip, used to level the surface when laying ceramic tiles both on the floor and on the walls. It can even help overcome uneven floors. It prevents the tile from subsidence in the process of hardening the adhesive composition. Using tile level system the working time is significantly reduces, labor productivity increases. Provides smooth seams between tiles. Allows you to get the perfect flat surface of tiled area. The possible range of tile seam is 1 mm - 1.5 mm – 2.0mm – 2.5mm - 3,0mm

Крестики для плитки
СВП - система выравнивания плитки, состоящая из клина и зажима, используется для выравнивания поверхности по плоскости при укладке керамической плитки как на пол, так и на стены. СВП позволяет избежать перепадов высоты плитки в плоскости на стыках (швах) в процессе укладки. Предотвращает проседание плитки в процессе отвердевания клеевого состава. Значительно сокращаетсявремя на укладку, увеличивается производительность труда. Обеспечивает ровные швы между плитками. Позволяет добиться максимально ровной поверхности в плоскости. Возможный диапазон размеров швов 1мм - 1,5 мм -2,0мм - 2,5мм - 3,0мм.